Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác sẽ được tổ chức vào ngày 18/5

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ 9 giờ ngày 18/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia do TP Hà Nội chủ trì và phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng tại Công văn số 10845- CV/VPTW ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Hướng dẫn số 124-HD/BTGT, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo T.Ư về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xây dựng Đề án số 31-ĐA/TU về tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Mỉnh (19/5/1890 - 19/5/2020).
 Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp quốc gia do TP Hà Nội chủ trì dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng 18/5.
Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
Đồng thời, củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lễ kỷ niệm bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, có tính giáo dục cao phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính tri (Khóa X) và theo chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng (tại Công văn số 10845-CV/VPTW ngày 29/10/2019 của Văn phòng T.Ư Đảng).
Chương trình cụ thể như sau: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/5, Đoàn đại biểu T.Ư viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình). Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ 9 giờ ngày 18/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia do TP Hà Nội chủ trì và phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. Dự kiến sẽ có tổng số 2.000 đại biểu tham dự. 
Lễ kỷ niệm sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và tiếp sóng trên VTV4; Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, TP tiếp sóng. Chương trình Lễ kỷ niệm bao gồm: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng; lễ Chào cờ; diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; phát biểu của nhân chứng đã từng làm việc hoặc có nhiều kỷ niệm được gặp Bác; phát biểu của đại diện thế hệ trẻ…