Lịch cắt điện thứ Ba ngày 7/4

Chia sẻ

Kinhtedothi - Để phục vụ công tác đại tu nâng cấp lưới điện, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội sẽ cắt điện một số đường dây, do vậy một số khu vực sau đây sẽ bị mất điện:

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm:

Từ 08h30 - 16h30: Từ 2-16, 9-85B Hàng Lược; 3-31 Gầm Cầu. Từ 4-18B, 3-15B Hàng Cót. Từ 58-80 Hàng Mã; 15B-67 Hàng Cót; 6-8, 7-11 Hàng Chai Từ 34-56, 45-79 Hàng Mã; 1-45, 2-46 Hàng Đồng. Từ 2-4, 1-5 Hàng Chai; 2-36, 3-19 Hàng Rươi; 20-28 Hàng Lược. Từ 24-70 Hàng Cót. Từ 49-115 Phùng Hưng; 81-95, 80-96 Hàng Mã; 50 Hàng Vải. Từ 22-44, 15-37 Hàng Giầy. Từ 3-27, 2-18 Tạ Hiền. Từ 15-61, 12-52 Lương Ngọc Quyến. Từ 62-142, 77-179 Hàng Bạc; 20-28, 27-35 Tạ Hiền + ngõ Hài Tượng số 5 Thuốc Bắc; Từ 1-33, 2-32 Hàng Mã, 1-19, 2-20 Chả Cá. Từ 1-27, 2-38 Hàng Cá; 23-75, 2-78 Hàng Đường Phố Đinh Liệt, 12-60, 17-49 Gia Ngư, ngõ Trung Yên.

Từ 09h00 - 17h00:   Từ 13-27, 40 Thanh Hà; 4-16, 5-17 Nguyễn Thiện Thuật, Tập thể 15 Cao Thắng. Từ 2-16, 3-17 ngõ 40 Trần Nhật Duật; Từ 1-11, 2-38 Thanh Hà. Từ 24-80 Trần Nhật Duật. Từ 1-15, 4-16B Ô Quan Chưởng; 5-13 Đào Duy Từ Từ 2-64, 39-123 Mã Mây; ngõ Phất Lộc; 1-35, 2-46 Nguyễn Hữu Huân; Từ 17-35, 24-36 Hàng Mắm; 2-6,1-5 Lương Ngọc Quyến. Từ 2-50, 15-41 Đào Duy Từ, 1-37 Mã Mây; 1-15 Chợ Gạo; Phố Đông Thái. Từ 1-7, 2-12 Đông Thái, 2-54,1-55 Nguyễn Siêu Từ 82-124 Trần Nhật Duật. Từ 1-21, 2-18 Hàng Chĩnh. Từ 43-51,52-68 Đào Duy Từ. Từ 1-11,2-14 Ngõ Đào Duy Từ. Từ 66-106 Mã Mây Từ 2-76, 1-79 Hàng Buồm, 1,2 Tạ Hiền Từ: 2 - 8, 48-92, 35-77 Nguyễn Hữu Huân, 55-57 Ngõ Nguyễn Hữu Huân, 20 Hàng Tre.

Công ty Điện lực Đống Đa:

Từ 04h00 - 17h30:
Cấp nhà B8b Kim Liên, Phòng giáo dục, phụ nữ quận Cấp nhà B8A Kim Liên; Cấp nhà B1 Kim liên, B2 phụ Kim Liên; Đi nhà B11 Kim Liên; Đi nhà B17 Kim Liên, Nhà trẻ Kim Liên phố Lương Định Của, Nhà B18 Kim Liên, nhà B17 Kim Liên; Cấp nhà B19 Kim Liên, Cấp nhà B18 Kim Liên, Tổng đài viễn thông; Đi nhà B12 Kim Liên; Đi đường Phạm Ngọc Thạch; Đi nhà B13 Kim Liên, Trường Tiểu học Phương Liên.

Công ty Điện lực Đông Anh:

Từ 08h00 - 12h00:
 Một phần xã Dục Tú, Vân Hà, Liên Hà.

Công ty Điện lực Tây Hồ: 

Từ 07h00 - 12h00:
Đường Âu Cơ, Khu Quảng An.

Công ty Điện lực  Đan Phượng: 

Từ 09h00 - 12h00:
Xã Trung Châu.

Lịch Cắt điện điều tiết: Không có

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần