Lịch tiếp công dân quý II của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Kinh tế & Đô thị
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thường trực HĐND thành phố ban hành thông báo số 52/HĐND-VP tổ chức lịch tiếp công dân nơi ứng cử của đại biểu HĐND tại trụ sở tiếp công dân quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20-9-2021 của Thường trực HĐND thành phố về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND thành phố ban hành thông báo số 52/HĐND-VP tổ chức lịch tiếp công dân nơi ứng cử của đại biểu HĐND tại trụ sở tiếp công dân quận, huyện, thị xã.

Chi tiết lịch tiếp công dân như sau:

Lịch tiếp công dân quý II của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Ảnh 1