LienVietBank chính thức phát hành Chứng chỉ tiền gửi VND và USD

Chia sẻ

KTĐT - Đây là loại giấy tờ có giá do LienVietBan phát hành nhằm huy động vốn; LienVietBank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tiếp trên toàn bộ các điểm giao dịch của hệ thống theo loại hình Chứng chỉ tiền gửi ghi danh.

KTĐT - Đây là loại giấy tờ có giá do LienVietBan phát hành nhằm huy động vốn; LienVietBank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tiếp trên toàn bộ các điểm giao dịch của hệ thống theo loại hình Chứng chỉ tiền gửi ghi danh.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt (LienVietBank) cho biết, từ nay đến cuối tháng 12, LienVietBank chính thức phát hành Chứng chỉ tiền gửi VND và USD.

Mệnh giá tối thiểu của chứng chỉ tiền gửi là 100.000 VND, 100 USD hoặc bội số của mệnh giá tối thiểu.

Khách hàng khi tham gia chương trình Chứng chỉ tiền gửi có thể cầm cố, chiết khấu và mua lại với mức lãi suất ưu đãi theo quy định của Ngân hàng Liên Việt và theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khách hàng có thể gửi hoặc rút tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Ngân hàng Liên Việt trên toàn quốc. Đặc biệt, đối với Chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, khách hàng được hưởng mức lãi suất thả nổi trong suốt thời hạn Chứng chỉ tiền gửi nhưng không thấp hơn lãi suất phát hành.

Đây là loại giấy tờ có giá do LienVietBan phát hành nhằm huy động vốn; LienVietBank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tiếp trên toàn bộ các điểm giao dịch của hệ thống theo loại hình Chứng chỉ tiền gửi ghi danh.

Tính đến ngày 23/10, lợi nhuận trước thuế của LienVietBank xấp xỉ 555 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 30.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 11.833 tỷ đồng, huy động vốn đạt 25.241 tỷ đồng./.