Lý Tiểu Long bị lạm dụng

Chia sẻ

KTĐT - Con gái của ông là Lý Hương Ngưng cùng một nhóm đã tiến hành tìm kiếm khắp Trung Quốc và phát hiện là tên Lý Tiểu Long đã bị đăng ký thương hiệu cho nhiều sản phẩm.

KTĐT - Con gái của ông là Lý Hương Ngưng cùng một nhóm đã tiến hành tìm kiếm khắp Trung Quốc và phát hiện là tên Lý Tiểu Long đã bị đăng ký thương hiệu cho nhiều sản phẩm.

Nhiều công ty và cá nhân Trung Quốc đang sử dụng tên và hình ảnh của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long để bán mọi thứ từ mỳ ăn liền tới bàn chải đánh răng mà không được sự cho phép của gia đình ông.

Con gái của ông là Lý Hương Ngưng cùng một nhóm đã tiến hành tìm kiếm khắp Trung Quốc và phát hiện là tên Lý Tiểu Long đã bị đăng ký thương hiệu cho nhiều sản phẩm. Theo tờ Southern Daily thì Lý Hương Ngưng đã đặt vấn đề với các nhà chức trách ở Thuận Đức, tỉnh Quảng Động, miền Nam Trung Quốc – quê hương của ngôi sao võ thuật – để giành lại quyền quản lý thương hiệu về gia đình và Tổ chức Lý Tiểu Long nhằm bảo tồn di sản của ông.  Thành phố này đã xây dựng “Thiên đường Lý Tiểu Long”, một phòng tưởng niệm lớn tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp võ thuật và điện ảnh của ông.