Mặt cầu Thăng Long được vá bằng vật liệu mới

Chia sẻ

KTĐT - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT thống nhất với UBND TP Hà Nội để quyết định chuyển mặt cầu đường bộ cầu Thăng Long thành quốc lộ.

Từ đó giao Tổng cục Đường bộ tiếp nhận để sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, sau khi sửa chữa xong, bàn giao UBND TP Hà Nội tiếp tục quản lý.
 
Mặt cầu Thăng Long được vá bằng vật liệu mới - Ảnh 1

Cùng với đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định cho phép lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật thử nghiệm thí điểm sửa chữa mặt cầu đường bộ cầu Thăng Long bằng vật liệu nhựa bám dính Novabond, với nguồn kinh phí tạm tính là 3 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị tổ chức thực hiện sẽ gồm Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư). Thời gian thực hiện trong năm 2012.