DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Đại hội VIII

15-05-2014 15:31
Kinhtedothi - Ngày 15/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII). Các nội dung được được bàn thảo tại Hội nghị này là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch sẽ nghe Ban Thường trực báo cáo và tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tờ trình về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; dự thảo sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nêu các định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó phát huy cao độ vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên; đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tập trung đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững thông qua việc phổ biến các mô hình tốt và hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hoàn chỉnh và phát triển các mô hình nhân dân tự quản ở phường, xã, khu dân cư để bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự trị an, phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, giám sát đầu tư công cộng, thanh tra nhân dân. Đa dạng hóa và đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và người Việt Nam ở nước ngoài…

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện chức năng giám sát, phản biện theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng địa phương, phù hợp với năng lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đảm bảo đúng pháp luật…

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII), thời gian qua, Ban Thường trực đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Chỉ thị 25-CT/TW.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; 95% tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và 12 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tháng 5/2014.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội VIII đang được tích cực triển khai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ các nội dung thể chế hóa quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, quy định đủ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước...

Tờ trình về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII và dự thảo sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) đã được các đại biểu thảo luận, góp ý cụ thể.
TAG: