MB đạt hơn 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo tài chính kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2017 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB- Mã CK: MBB) cho thấy, ngân hàng đã đạt hơn 2.524 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm.

 
Tính đến 30/6/2017, tổng tài sản của MB đạt 276.245 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Dư nợ tăng trưởng 15% so với năm 2016, huy động tăng trưởng 7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu nhập từ lãi thuần của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong quý 2, chỉ tiêu này đạt 2.732 tỷ đồng, tăng 857 tỷ đồng, tương ứng 47% so với cùng kỳ năm 2016, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.139 tỷ đồng, tăng mạnh so với 3.625 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016. Đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh mẽ này là thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, có sự đột phá ở mức 661 tỷ so với 279 tỷ cùng kỳ năm trước. Kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán cũng cải thiện mạnh so với cùng kỳ.

Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng ở các chỉ tiêu về tài sản, huy động vốn và tín dụng, MB đã kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Tính đến hết 30/6/2017, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng là 1,28%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% trong kế hoạch đầu năm. Số dư trích lập lập dự phòng rủi ro tín dụng đến ngày 30/6/2017 của MB là 2.281 tỉ đồng, trong khi tổng nợ từ nhóm ba đến nhóm năm của ngân hàng là 2.216 tỉ đồng- tuân thủ chặt chẽ về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định.