Miễn nhiệm Tổng Giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại đại hội cổ đông bất thường tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV.

Sáng nay 24/7, đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) bầu thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi và bổ sung Điều lệ. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Mạnh Hùng để nghỉ hưu theo chế độ.
 Miễn nhiệm Tổng Giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng
Trước khi nghỉ hưu, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV, vừa qua bị phản ánh ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc về hưu. Nhiều cán bộ, lãnh đạo các cấp phòng, ban tại ACV (gồm cả tổng công ty và các cảng hàng không địa phương) đã được bổ nhiệm. Tất cả các quyết định bổ nhiệm đều được ký cùng ngày 19/6 và ngày có hiệu lực là từ 1/7.
Tuy nhiên, sau đó, ACV phát đi thông cáo khẳng định việc ông Hùng ký quyết định bổ nhiệm cán bộ không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của tổng công ty.
Tại đại hội cũng thông qua bầu bổ sung duy nhất một thành viên HĐQT là ông Vũ Thế Phiệt (sinh năm 1973), trình độ Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Hiện ông Phiệt là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc ACV, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV).
Cá nhân ông Phiệt đang nắm giữ 6.900 cổ phần ACV, trong đó có 5.000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày 1/4/2016.
Như vậy, HĐQT của ACV hiện có 4 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là ông Lại Xuân Thanh; ông Đào Việt Dũng Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV; bà Lê Thị Diệu Thúy Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và ông Vũ Thế Phiệt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV.

Kinh tế đô thị cuối tuần