Mô hình quân sự trong doanh nghiệp tạo động lực kinh doanh

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng cụm thi đua VI 2022 gồm 7 doanh nghiệp có Ban Chỉ huy quân sự hoạt động.

Trước khó khăn chưa từng có tiền lệ như đại dịch Covid-19 vừa qua, mô hình Ban Chỉ huy quân sự trong doanh nghiệp đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt không chỉ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự mà còn đi đầu trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bàn giao chức vụ Cụm trưởng từ Ban Chỉ huy quân sự Công ty Biwase sang Ban Chỉ huy quân sự Công ty vật liệu xây dựng Bình Dương.
Bàn giao chức vụ Cụm trưởng từ Ban Chỉ huy quân sự Công ty Biwase sang Ban Chỉ huy quân sự Công ty vật liệu xây dựng Bình Dương.

Mỗi doanh nghiệp với đặc thù riêng, nhưng vai trò của Ban Chỉ huy quân sự trong doanh nghiệp đã trở thành động lực, duy trì nền nếp nội quy, an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp, cháy nổ. 95% quân số đạt thành tích học tập chính trị; 100% đạt yêu cầu chuyên môn. Các doanh nghiệp có Ban Chỉ huy quân sự trong cụm đều hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Các Ban Chỉ huy quân sự trong cụm đã chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, của Trung ương và địa phương, phối hợp với chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp trú đóng giáo dục, động viên thanh niên và gia đình thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội từ thiện.

Thảo luận về nội dung, giao ước thi đua quyết thắng 2022, đại diện Ban Chỉ huy quân sự tại các doanh nghiệp trong cụm đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích như tiếp tục đổi mới phong trào thi đưa, tiếp nhận bộ đội xuất ngũ vào doanh nghiệp làm việc, tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, chuyển biến mạnh về nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và địa phương, góp phần xây dựng doanh nghiệp mạnh về chính trị tư tưởng, vào thành công chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đánh giá cao kết quả hoạt động, sáng tạo, linh hoạt của các Ban Chỉ huy quân sự trong cụm và thành tích thi đua quyết thắng của toàn cụm. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, làm tốt nhiệm vụ xây dựng phát triển Ban Chỉ huy quân sự trong doanh nghiệp, trở thành hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang trong doanh nghiệp và trong lòng công chúng.

Có 3/7 tập thể Cụm thi đua VI vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen, gồm: Ban Chỉ huy quân sự Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương Biwase, Ban Chỉ huy quân sự Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bình Dương, Ban Chỉ huy quân sự Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Dương.

 

7 đơn vị cụm thi đua VII gồm có: Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công nghiệp Becamex, Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (TBS), Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2), Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương (Biwase), Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bình Dương, Tổng Công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ.