Mở lớp dạy tiếng Khmer đầu tiên cho cán bộ

Chia sẻ

KTĐT - Ông Trịnh Văn Giỏi, Phó Ban dân tộc tôn giáo thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết lớp học do Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức.

KTĐT - Ông Trịnh Văn Giỏi, Phó Ban dân tộc tôn giáo thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết lớp học do Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức.

Tỉnh Cà Mau đã mở lớp dạy tiếng Khmer khóa đầu tiên cho hơn 40 cán bộ làm công tác dân tộc thuộc ban dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cán bộ đang công tác ở các huyện, xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Ông Trịnh Văn Giỏi, Phó Ban dân tộc tôn giáo thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết lớp học do Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức. Giáo viên là những thầy cô giỏi tiếng Khmer ở các chùa Khmer, trường dân tộc nội trú phụ trách.

Qua bốn tháng học tập, các học viên đã cơ bản đọc viết và giao tiếp được bằng tiếng Khmer. Ngày 11/11 vừa qua, lớp học đã đến huyện Thới Bình nói chuyện bằng tiếng Khmer với người dân và tham dự lễ dâng bông ở chùa Rạch Giòng.

Hội đoàn kết sư sãi của tỉnh đã đề xuất với Sở Giáo dục-Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh mở trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Khmer, tiếng Hoa, tiếng Anh cho con em người Khmer và người dân tham gia, góp phần quan trọng giúp người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer có điều kiện tiếp cận với các ngôn ngữ đang được sử dụng trong vùng./.