Mở rộng mạng lưới các trung tâm tiết kiệm năng lượng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì việc mở rộng mạng lưới các trung tâm tiết kiệm năng lượng, trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ,... trên phạm vi toàn quốc triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W;...