MobiFone sẽ có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng vào năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Tài chính và Bộ TT&TT đã thống nhất điều chỉnh vốn điều lệ của MobiFone đến thời điểm ngày 31/12/2015 là 15.000 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của MobiFone là 12.600 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ TT&TT về việc tổ chức Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động VMS (MobiFone) thành Tổng Công ty viễn thông MobiFone. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT quyết định việc chuyển đổi theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa MobiFone theo đúng Quyết định 888/QĐ-TTg (QĐ 888) ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2011-2015.