Một triệu lao động rơi vào thất nghiệp trong năm 2010

Chia sẻ

KTĐT - Bộ trưởng Công nghiệp Pháp đã khẳng định: "Chính phủ đã làm hết mọi trách nhiệm. Một gói công việc đã được triển khai, vấn đề là chờ đợi kết quả từ những cuộc thương thuyết".

KTĐT - Bộ trưởng Công nghiệp Pháp đã khẳng định: "Chính phủ đã làm hết mọi trách nhiệm. Một gói công việc đã được triển khai, vấn đề là chờ đợi kết quả từ những cuộc thương thuyết".

Năm 2010, Pháp có tới 1 triệu lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp, gây lo ngại với các nghiệp đoàn. Người chịu trách nhiệm về việc làm của Nhà nước nhận định rằng vấn đề thất nghiệp đã làm gia tăng bảo hiểm thất nghiệp cũng như việc thương thảo giữa các đối tác xã hội.

Phát biểu tại Hạ viện vừa qua, Bộ trưởng Công nghiệp Pháp đã khẳng định: "Chính phủ đã làm hết mọi trách nhiệm. Một gói công việc đã được triển khai, vấn đề là chờ đợi kết quả từ những cuộc thương thuyết".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần