Mozilla ngưng hỗ trợ Firefox cho HĐH Mac OS Tiger

Chia sẻ

KTĐT - Mozilla sẽ ngưng hỗ trợ vĩnh viễn cho hệ điều hành Mac OS X 10.4 trong các phiên bản Firefox sắp tới.

KTĐT - Mozilla sẽ ngưng hỗ trợ vĩnh viễn cho hệ điều hành Mac OS X 10.4 trong các phiên bản Firefox sắp tới.

Mozilla ngưng hỗ trợ Mac OS X 10.4 (thường gọi là Tiger) vào tháng 9/2009, nhưng vẫn còn để lại một số lớn các bit trong mã phát triển. Theo Josh Aas, kỹ sư hệ thống của Mozilla đã tích hợp Mac OS X, bây giờ là lúc phải phục hồi hỗ trợ hệ điều hành 5 năm tuổi hoặc là phải gỡ bỏ bộ mã ra khỏi nhánh phát triển.

Theo Aas, họ muốn khai thác các công nghệ hiện đại hơn đối với Mac OS X và việc hỗ trợ phiên bản 10.4 đã gây cản trở vì chiếm nhiều thời gian và công sức. Hai trình duyệt Chrome và Safari đều không gặp phải vấn đề này.

Theo tính toán của Mozilla, 24% người dùng phiên bản Firefox 3.5 trên máy Mac Tiger, trong khi đó có 12% người dùng Firefox 3.6 vừa mới ra trên HĐH Tiger. Một nửa số người dùng Firefox 3.5 trên Mac OS X 10.5 (thường gọi là Leopard), trong khi đó 59% người dùng Firefox 3.6 trên OS X 10.6 (hay Snow Leopard).

Aas cũng nhận thấy người dùng HĐH Tiger có thể tiếp tục chạy Firefox 3.6, phiên bản hỗ trợ hệ điều hành cũ hơn, cho đến khi hết được hỗ trợ vào khoảng năm 2011 vì Mozilla tính sớm nhất là cuối năm nay mới cho phát hành bản cập nhật chủ yếu cho trình duyệt có nguồn mở của mình. Chính sách của Mozilla là chỉ hỗ trợ cho một phiên bản khoảng sáu tháng sau khi một phiên bản mới ra đời. Aas cho biết Mozilla là một trong số các công ty tiếp tục hỗ trợ các phiên bản Mac OS X cũ hơn.

Mozilla bắt đầu nghĩ đến việc ngưng hỗ trợ cho HĐH Tiger vào tháng 4/2009. Apple cũng đã loại bỏ Tiger ra khỏi danh sách hỗ trợ cập nhật bảo mật. Lần cuối Apple vá lỗi trong Mac OS X 10.4 là vào tháng 9/2009. Firefox 3.6 chạy trong HĐH Tiger có thể tải xuống từ trang web của Mozilla. Theo Mozilla, gần 39 triệu bản của phiên bản mới đã được tải xuống tính từ ngày 21/1. Tính đến ngày 25/1, có khoảng 6 triệu người dùng máy Mac sử dụng trình duyệt Firefox 3.5 hoặc Firefox 3.6.