DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

MTTQ TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết phối hợp tuyên truyền

10-02-2015 22:36
Kinhtedothi - Chiều 10/2, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và Ban tuyên giáo Thành ủy (TU) đã tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm (2013-2014), thực hiện công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền và ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền năm 2015-2019.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình và Trưởng ban Tuyên giáo TU Hồ Quang Lợi đã chủ trì hội nghị và ký kết thực hiện Chương trình công tác giữa hai cơ quan.
Lãnh đạo UB MTTQ TP và Ban tuyên giáo TU ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền 2015-2019.
Lãnh đạo UB MTTQ TP và Ban Tuyên giáo TU ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền 2015-2019.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo TU Hồ Quang Lợi khẳng định, 2 năm qua công tác tuyên truyền giữa hai cơ quan MTTQ TP và Ban Tuyên giáo TU đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công các sự kiện chính trị của TP.

Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển của Thủ đô, đòi hỏi việc phối hợp tuyên truyền giữa các “binh chủng” tuyên truyền của Đảng với UB MTTQ các cấp cần tăng cường hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đề nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa hệ thống tuyên giáo và MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền về vị trí, vai trò, chức năng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền các hoạt động phong phú của hệ thống MTTQ từ TP tới cơ sở, góp phần giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh; tiếp tục tham mưu đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo TU và MTTQ TP, thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp ở các đơn vị trong hệ thống...

Chương trình ký kết phối hợp, gồm 6 nội dung, trong đó hai cơ quan xác định định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó chú trọng triển khai các nội dung tuyên truyền trong lĩnh vực công tác tuyên giáo và Mặt trận, nhất là các nội dung mới về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam.
TAG: