Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019

Trần Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định, mức đóng BHYT của học sinh sinh viên (HSSV) bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức là 4,5% x 1.390.000 đồng) và HSSV chỉ cần đóng 70% chi phí tương đương 525.420 đồng, 30% còn lại tương đương 225.180 đồng sẽ được ngân sách chi trả.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho HSSV tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các trường thu BHYT theo tháng tùy theo sự lựa chọn của HSSV. Cụ thể, HSSV có thể lựa chọn các phương thức đóng như 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính tương ứng với số tiền từng mốc là 131.355 đồng, 262.710 đồng, 394.065 đồng và 525.420 đồng.
Mức đóng trên áp dụng cho đối tượng HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng trong năm 2018 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, nếu HSSV đăng ký tham gia BHYT thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho HSSV những tháng còn lại cho đến 31/12/2018.

Đối tượng có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đối tượng tham gia nộp tiền đóng BHYT. Riêng HSSV năm cuối thì nhà trường chỉ tổ chức thu tiền đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học. Khi tỷ lệ đóng BHYT và mức lương cơ sở có sự điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ có thông báo cụ thể cho các trường biết để thực hiện, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác như lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: Sĩ quan quân đội Nhân dân, nghĩa vụ quân sự, công an Nhân dân, cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo... đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đối với trường hợp HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in danh sách cấp thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH gửi cho trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng. Đối với trường hợp HSSV chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT và thực hiện cấp thẻ BHYT mới theo mã số BHXH.