DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Mức hỗ trợ cho gia đình nuôi dưỡng người khuyết tật

Trợ giúp viên pháp lý Phan Hoành Sõn
01-10-2016 15:26
Kinhtedothi - Hỏi: Trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng được gia đình chăm sóc tại nhà, thì hộ gia đình đó có được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng gì không? Mức trợ cấp nếu có là bao nhiêu?nguyenlongvn@yahoo.com.vn

Đáp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ,

người khuyết tật đặc biệt nặng được gia đình chăm sóc tại nhà, thì hộ gia đình đó được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hàng tháng là 350.000đ/tháng.

Ngoài ra, khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc với hệ số được quy định như sau:

- Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc một người khuyết tật đặc biệt nặng;

- Hệ số ba (3,0) đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tật đặc biệt nặng trở lên.