Năm 2010, không có khu ĐTM nào đạt khu ĐTM kiểu mẫu

Chia sẻ

KTĐT - Ngoài hai khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội) và Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) đã được công nhận là khu đô thị mới (ĐTM) kiểu mẫu, năm 2010 không có khu ĐTM nào đạt danh hiệu khu ĐTM kiểu mẫu.

KTĐT -  Ngoài hai khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội) và Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) đã được công nhận là khu đô thị mới (ĐTM) kiểu mẫu, năm 2010 không có khu ĐTM nào đạt danh hiệu khu ĐTM kiểu mẫu.

 Thông tin trên vừa được Bộ Xây dựng cho biết. Mạng lưới đô thị trên toàn quốc tính đến ngày 31.12.2010 có 755 đô thị gồm: 2 đô thị loại đặc biệt; 10 đô thị loại I, 12 đô thị loại II , 47 đô thị loại III, 50 đô thị loại IV và 634 đô thị loại V.

Trong năm 2010, đã có 20 đô thị được nâng loại gồm: 3 đô thị nâng lên loại I là Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột và Thái Nguyên và 1 đô thị lên loại II là thành phố Cà Mau; 3 đô thị lên loại III và 17 đô thị nâng lên loại IV.

Tuy nhiên tình hình phân loại đô thị đang có sự mất cân đối lớn giữa các đô thị loại IV và loại V; có xu hướng đã và đang hình thành hiện nay là một số huyện được công nhận là đô thị loại IV và thành lập thị xã thuộc tỉnh hoặc một tỉnh trở thành đô thị toàn tỉnh (tương lai trở thành thành phố trực thuộc TW); về cấp quản lý hành chính  năm 2010 có 6 thị xã được thành lập thành thành phố và một số điểm dân cư nông thôn chuyển thành đô thị, thành lập thị trấn.

Các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị mới đã được triển khai trên địa bàn 45/63 tỉnh, thành phố. Theo thống kê, đến 31.12.2010, cả nước có 633 dự án với tổng diện tích khoảng 103.234 ha, tập trung chủ yếu tại các đô thị từ loại III cho tới loại đặc biệt. Ngoài 2 khu đô thị đã được công nhận là khu đô thị mới kiểu mẫu (Linh Đàm – Hà Nội và Phú Mỹ Hưng – TP. Hồ Chí Minh), năm 2010 không có khu ĐTM nào đạt danh hiệu khu ĐTM kiểu mẫu.