Năm 2013, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa có hướng dẫn các cấp, các ngành việc tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 về thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của T.Ư và Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, các địa phương, đơn vị cần tập trung đánh giá tác động của việc học tập và làm theo Bác tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng; những hạn chế và các giải pháp khắc phục hạn chế, đồng thời gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Năm 2013, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên - Ảnh 1

 

Về nhiệm vụ năm 2013, yêu cầu tập trung vào nội dung học tập và làm theo Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc học tập và làm theo Bác phải thiết thực, hiệu quả, gắn với điều kiện đặc thù, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và coi đây là công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân theo nội dung chuyên đề năm 2013 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, cá nhân. Cấp ủy các cấp tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định trách nhiệm cá nhân, đề ra thời hạn để xử lý, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể. Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo Bác cần gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI)…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần