DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Năm 2016, Hà Nội sẽ có hơn 9.000 công chức

04-12-2015 08:52
Kinhtedothi - Ngoài ra, khối hành chính của TP còn được bổ sung hơn 1.300 lao động hợp đồng và 412 lao động hợp đồng theo định mức.
Sáng nay (4/12), với 100 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 của TP Hà Nội.
Ông Trần Huy Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ TP
Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ TP
Theo ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ TP, trong năm 2015, TP đã thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ nguyên ổn định với các cơ quan hành chính khác. Tới hiện tại, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính thuộc TP hiện nay có: 24 Sở và các cơ quan chuyên môn tương đương Sở; 30 UBND quận, huyện, thị xã; 584 UBND xã, phường, thị trấn.

Tổng số các đơn vị sự nghiệp và các hội được giao biên chế sự nghiệp: 2.693 đơn vị (giảm 41 đơn vị so với 2014). Tính đến 1/10/2015 đã có 8.840 công chức, thấp hơn so với số biên chế Bộ Nội vụ tạm giao 417 biên chế, thấp hơn so với HĐND TP giao 557 biên chế. Trong năm 2015, TP đã thực hiện kế hoạch tuyển dụng 10.265 chỉ tiêu, gồm 854 chỉ tiêu công chức hành chính và 9.411 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp.

Về kế hoạch sử dụng biên chế năm 2016, ông Sáng cho biết sẽ thực hiện theo chủ trương giữ ổn định số chỉ tiêu biên chế như năm 2015, trừ những đơn vị đã thành lập nhưng chưa được giao biên chế hoặc đơn vị mới được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì TP cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.

Cụ thể, biên chế hành chính là 11.174 chỉ tiêu; Công chức là 9.267 chỉ tiêu (dự phòng 8 chỉ tiêu); Lao động hợp đồng: 1.354 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu.

Biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập tăng lên 154.776. Viên chức là 133.793 biên chế (dự phòng 98 biên chế); Lao động hợp đồng là 12.519 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức là 8.464 chỉ tiêu.

Trong báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND TP cho biết: Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần khắc phục khi thực hiện Nghị quyết mới.

Còn một số đơn vị chưa hoàn thành việc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP. Vẫn còn tình trạng không thực hiện đăng ký thi tuyển công chức hoặc không tổ chức thi tuyển công chức, lao động hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ của công chức…

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là cấp quận, huyện dù thực hiện nhưng chưa thường xuyên, toàn diện. Một số vi phạm, thiếu sót chậm chưa phát hiện, chưa chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu, ông Nam kết luận phần thẩm tra.

Cũng trong sáng nay, HĐND TP đã xem xét thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng của HĐND TP Hà Nội năm 2016; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội năm 2016, với 100 đại biểu có mặt tán thành.
TAG: