Năm 2016, phấn đấu GDP trên 6,5%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Đáng chú ý, về định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chỉ thị nêu rõ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 6,5%; đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ...