Năm 2017: Hà Nội phải trả hơn 159 tỷ đồng khoản vay tuyến đường sắt đô thị

Hà Thanh - Minh Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm Hà Nội phải trả nợ sẽ bắt đầu từ năm 2017 và kết thúc vào năm 2055.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV diễn ra sáng 3/7, ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

 

Theo đó, tổng nguồn vốn vay ODA của dự án theo phương án do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội lập là hơn 957 triệu Euro, quy đổi tương đương tiền Việt Nam là 24.589.185 triệu đồng. Trong đó, vốn cấp phát là hơn 469 triệu Euro, tương đương 12.523.060 triệu đồng và vốn vay lại là hơn 487 triệu Euro, tương đương 12.066.125 triệu đồng.

Giá trị nguồn vốn vay ODA đảm bảo nằm trong hạn mức vốn vay ODA của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục tài trợ dự án, Giám đốc Sở tài chính khẳng định.
Việc phân bổ vốn vay cho các gói thầu và hạng mục công việc trên cơ sở các kế hoạch đấu thầu của dự án được UBND TP duyệt và tuân thủ các hiệp định vay với nhà tài trợ tại các Nghị định thư tài chính đã ký.
Về tình hình thực hiện, ông Hà Minh Hải cho biết, dự án đã hoàn thành đấu thầu và ký kết hợp đồng 8/9 gói thầu, hiện còn gói thầu số 9 - Hệ thống thẻ vé đang chuẩn bị, chưa triển khai đấu thầu. Đến nay, dự án thực hiện được khoảng 30% khối lượng, tiến độ thực hiện dự án đang có những chuyển biến tích cực, Chủ đầu tư đã chủ động thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các gói thầu xây lắp đã từng bước rút ngắn thời gian bị chậm, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2021.
Cũng theo Giám đốc Sở tài chính, hiện dự án đang vay vốn của 4 nhà tài trợ là Chính phủ Pháp, AFD, EIB và ADB. Tổng nợ vay lại phải trả ước tính là 561,32 triệu Euro và 112,31 triệu USD tương đương 15.821.323 triệu đồng. Trong đó giá trị nợ vay lại phải trả trong giai đoạn 2017 - 2020 ước tính là 822.232 triệu đồng.
Theo các hiệp định vay đã ký với nhà tài trợ, bắt đầu từ năm 2017, UBND TP sẽ phải trả nợ khoản vay lại đầu tiên với giá trị khoảng 6,69 triệu Euro (khoảng 159,36 tỷ đồng), thời điểm trả nợ khoản vay lại cuối cùng là năm 2055.