Năm 2017, Vietsovpetro sẽ tăng lợi nhuận khoảng 12%

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Liên doanh dầu khí Vietsopetro cho biết, đơn vị này đã thông qua kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2017.

Trong đó, khai thác 5 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.
Dự kiến, doanh thu năm 2017 ở mức 1,9 tỷ USD (tăng khoảng 11,7% so với năm 2016). Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến 775 triệu USD (tăng 13,4%), lợi nhuận phía Việt Nam gần 142 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga 136 triệu USD, tăng tương ứng 12,6% và 12,3% so với năm 2016.
Để đảm bảo cân đối ngân sách, Vietsovpetro tiếp tục được giao xây dựng lộ trình thực hiện các biện pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên và chi phí nhân viên phù hợp với kế hoạch sản xuất - kinh doanh có tính đến báo cáo của Công ty tư vấn Mckinsey.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Vietsovpetro phải hoàn thành kế hoạch khai thác 5 triệu tấn dầu bên cạnh việc duy trì hoạt động tìm kiếm - thăm dò.
Được biết, năm 2016, Vietsovpetro hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro cung cấp vào bờ khoảng 1,68 tỷ m3 khí (đạt 130% kế hoạch). Doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỷ USD. Đến hết năm nộp ngân sách Nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD.