Năm 2018, dự kiến GDP của Việt Nam tăng từ 6,4 - 6,8%

Tiến Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo công văn số 5610/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các bộ ngành, dự kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2018 sẽ tăng 6,4 - 6,8%.

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 5610/BKHĐT-TH gửi các Bộ ngành Trung ương và địa phương, các tập đoàn tổng công ty khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018.

 

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực của năm 2017 nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch.

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế và thương mại của thế giới dự báo cao hơn trong năm 2017, tạo tiền đề thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xuất khẩu.

Đối với các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 phải phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, trong đó lưu ý chỉ đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu, có phương pháp tính toán rõ ràng, có khả năng thu thập được, phù hợp với định hướng phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 của ngành, địa phương và quốc gia.

Dự kiến, các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,4 - 6,8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33,5 - 35% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1,0 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016 - 2020, thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%;

Lao động qua đào tạo đạt 58 - 60%, trong đó lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo 23 - 23,5%; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 26 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%, khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88% và che phủ rừng đạt 41,65%.

Dự kiến một số cân đối lớn của nền kinh tế năm 2018 như sau: Về lao động và việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên dự kiến khoảng 56,8 triệu người; Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong nền kinh tế quốc dân dự kiến là 55,9 triệu người. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp dự kiến là 40%; Công nghiệp và xây dựng là 26%; Dịch vụ là 34%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

Về cân đối thu, chi NSNN, tổng thu cân đối NSNN dự kiến là 1.356,8 nghìn tỷ đồng. Tổng chi NSNN dự kiến khoảng 1.551 nghìn tỷ đồng. Bội chi NSNN dự kiến bằng khoảng 194,250 nghìn tỷ đồng (khoảng 3,5% GDP).

Về cân đối vốn đầu tư phát triển, dự kiến khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.841 - 1.945 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 33,5 - 35% GDP. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao gồm: Vốn trái phiếu Chính phủ, bội chi ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết và vốn từ nguồn thu từ tiền bán bớt cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp) khoảng 400 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,6 - 21,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Dự kiến, ký kết hiệp định vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2018 khoảng 3,7 - 4 tỷ USD, giải ngân của nguồn dự kiến khoảng 4,5 tỷ USD.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất khẩu năm 2018 dự kiến đạt khoảng 218 - 220 tỷ USD, tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2017; nhập khẩu khoảng 224,5 - 226,5 tỷ USD, tăng khoảng 9,5 - 10,5%. Nhập siêu ước khoảng 5 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức dưới 3%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 dự kiến tổng vốn đăng ký là 26 - 27 tỷ USD, dự kiến thực hiện khoảng 19 - 19,5 tỷ USD. Trong đó, vốn thực hiện đầu tư trực tiếp khoảng 16,5 tỷ USD và vốn đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần khoảng 2,5 - 3 tỷ USD. 

Nhu cầu điện dự kiến tăng khoảng 11,4% so với năm 2017, điện sản xuất và mua năm 2018 khoảng 219,52 tỷ kWh. Dự kiến kế hoạch gieo trồng cả nước là 7,7 triệu ha. Sản lượng lúa dự kiến đạt 43,7 triệu tấn, trong đó: Tiêu dùng trong nước khoảng 31,7 triệu tấn xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn.

Với các mục tiêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2018 trong đó tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng công bố khung tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và yêu cầu trước ngày 20/9/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định.

Trong tháng 12/2017, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 cho các Bộ, ngành trung ương và địa phương.