Năm 2018, thu ngân sách ngành thuế Hà Nội vượt 3,9 % dự toán

Công Thọ - Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 15h ngày 31/12, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 với mức thu trên 226.795 tỷ đồng, đạt 103,9% và tăng 16,5% so với thực hiện năm 2017.

Chiều 31/12/2018, tại buổi làm việc của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Bộ Tài Chính... với Cục Thuế Hà Nội, Phó Tổng Cục trưởng Cục Thuế kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong 226.795 tỷ đồng thu ngân sách năm 2018 của Cục Thuế Hà Nội, hầu hết các khoản thu tăng trưởng so với năm 2017, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, bền vừng và cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi àm việc
Trong kết quả thu, công thương nghiệp-ngoài quốc doanh tăng 20,1%; thu nhập cá nhân tăng 21%; khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 13%. Kết quả thu ngân sách đã góp phần vào kết quả chung của cả nước và Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính cho người nộp thuế tiếp tục có chuyển biến tích cực, hiệu quả. Cục Thuế Hà Nội thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) ở tất cả các khâu, các bộ phận và các lĩnh vực dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt như trao đổi hỗ trợ qua thư điện tử, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp NNT; qua các Hội, Hiệp hội và các đại lý, tư vấn thuế... để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động hỗ trợ NNT.
Bên cạnh đó, tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi để phát triển, tăng số doanh nghiệp thành lập mới, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn chuyển đổi lên doanh nghiệp; tiếp thu, đúc rút kinh nghiệm, nắm bắt các vướng mắc, khó khăn để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, lấy cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, Cục Thuế Hà Nội đã thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các TTHC thuế, các bước công việc trong các quy trình quản lsy thếu để tiếp tục tham mưu, đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp pháp luật hiện hành và xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho NNT.
"Công tác quản lý nợ thuế tiếp tục là điểm sáng, nổi bật trong công tác quản lý thuế năm 2018 khi Cục Thuế Hà Nội đã thu hồi 12.100 tỷ đồng số tiền thuế nợ đọng, đóp góp quan trọng trong kết quả thu ngân sách", ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết.
Tổng số nợ đọng thuế ước đến 31/12/2018 giảm 700 tỷ so với cùng kỳ năm 2017, trong đó nợ trên dưới 90 ngày (khả năng thu) giảm 2.233 tỷ. Số nợ đọng thuế trên dưới 90 ngày năm sau giảm so với năm trước (năm 2016 giảm 14,3% so với năm 2015; năm 2017 giảm 24,2% so với năm 2016 và đến 31/12/2018 giảm 15,8% so với 2017).
Để có kết quả này, Cục Thuế đã đề ra các giải pháp trọng tâm, căn cơ từ cải cách TTHC, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thụ hưởng đầy đủ ưu đãi theo pháp luật, từ đó các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh, có dòng tiền và nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội được Bộ Tài chính, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 245.726 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà ghi nhận, biểu dương kết quả công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu chung của nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo hiệu quả của Trung ương đã phát triển được kinh tế, tăng xuất nhập khẩu, kiềm chế lạm phát... Bên cạnh đó là sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo về công tác tài chính, ngân sách và sự nỗ lực của Cục Thuế để Hà Nội có bước phát triển đáng ghi nhận về thu thuế trong năm 2018.
Đối với năm 2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính mong muốn Cục Thuế Hà Nội tập trung công tác thu nộp ngay từ đầu năm, bảo đảm nguyên tắc thu đúng thu đủ đúng pháp luật, không làm phiền hà người dân, doanh nghiệp; tiếp tục xử lý tốt nợ đọng thuế... Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tin tưởng Cục Thuế Hà Nội sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao của năm 2019.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận, ngay từ đầu năm Cục Thuế đã đề ra những giải pháp khoa học, sát thực tiễn, xây dựng kế hoạch phân công cụ thể, rõ ràng trong thu thuế, thanh tra, kiểm tra... để hoàn thành chỉ tiêu được giao và đạt được chỉ tiêu đáng mừng, vượt thu khoảng 8.000 tỷ đồng, chiếm 10% số vượt thu của cả nước.
 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tặng bằng khen, hoa cho Cục Thuế Hà Nội 
Chủ tịch nhấn mạnh để đạt được nhiệm vụ đó, các cán bộ ngành thuế đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, ngành thuế nỗ lực cải cách hành chính, giúp giảm thời gian nộp thuế của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, ngành thuế và và kho bạc Hà Nội ủy quyền cho 5 ngân hàng thu, đạt 93% số thu qua ngân hàng.
Chủ tịch ghi nhận, toàn bộ mục tiêu chỉ tiêu của ngành Cục Thuế đặt ra đã đạt và vượt kế hoạch, đây là sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo và cán bộ Cục Thuế Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Cục Thuế Hà Nội năm 2018.
Với nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiệm vụ thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2019, với tinh thần vượt mục tiêu thu năm 2019 từ 3-5%.
Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu Cục Thuế Hà Nội bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Thành phố; đôn đốc cán bộ công nhân viên chức xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng các khoản thu lớn trên địa bàn. Theo tính toán của Thành phố, đầu tư của khối doanh nghiệp tư nhân và FDI năm 2018 đã giải ngân trên 50%, vì vậy năm 2019 sẽ phát sinh những khoản thu lớn. Với các khoản thu của doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn, cần đôn đốc các doanh nghiệp kê khai, đảm bảo thu đúng, thu đủ, đúng thời gian. Rà soát các đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân; rà soát thu thuế trước bạ trong chuyển nhượng nhà đất.
Trên cơ sở những nhiệm vụ trên, Chủ tịch yêu cầu Cục Thuế Hà Nội xây dựng kế hoạch cụ thể, có phân công trách nhiệm cho các đơn vị liên quan để thu đúng, thu đủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhưng không làm phiền hà doanh nghiệp. Ngành thuế Hà Nội tiếp tục cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí nộp thuế của người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.