Năm 2022: Hoàn thành nhiều đồ án quy hoạch quan trọng của Thủ đô

Vũ Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - Song song với việc phòng, chống dịch Covid-19 đầy khó khăn, phức tạp, trong năm 2021 vừa qua, Hà Nội đã thực hiện khối lượng công việc lớn trong  lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh, ngay trong các tháng đầu năm 2021, Sở đã tập trung quyết liệt rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong giai đoạn trước còn tồn đọng.

Cùng đó, rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đặc biệt trong việc triển khai các Luật chuyên ngành; tổ chức đánh giá việc thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; triển khai kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn TP. Mục đích nhằm hoàn thiện, trang bị đầy đủ các công cụ quản lý về quy hoạch kiến trúc cho chính quyền các cấp, nâng cao bộ mặt kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Trong năm 2022, Hà Nội sẽ hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5), sông Đuống (R6).
Trong năm 2022, Hà Nội sẽ hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5), sông Đuống (R6).

Đáng chú ý đầu năm 2021, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã hoàn thành thẩm định, trình và UBND TP đã phê duyệt thêm 6 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô trong nhóm các đồ án thực hiện chuyển tiếp từ trước, được coi là khó, phức tạp, nâng tổng số đồ án quy hoạch phân khu đô thị (cấp 1) được duyệt lên thành 33/35 đồ án. Đây là cơ sở quan trọng cho việc quản lý, phát triển đô thị tại khu vực nội đô lịch sử theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; cải thiện về cơ bản điều kiện sống của người dân theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững

Bên cạnh đó, cơ bản hoàn thành, lấy ý kiến của Bộ Xây dựng với 6 đồ án quy hoạch phân khu thuộc đô thị Phú Xuyên và Xuân Mai. Tại khu vực các huyện, tổ chức lập 14 quy hoạch xây dựng vùng huyện song song với việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xã để phù hợp với quy định hiện hành (tính đến tháng 9/2021 đã có 293/308 xã hoàn thành, chiếm 95,12%). Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025, quy hoạch các khu chung cư cũ, chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc...

Ngoài ra, các đồ án quan trọng như Quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng; Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống cũng đang được tổ chức thực hiện và đôn đốc triển khai. Các quy hoạch đặc thù đang được nghiên cứu triển khai Quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận; Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc, tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông và làng gốm sứ Bát Tràng, tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm

Có thể nói, năm 2022 là năm bản lề cơ bản, tiền đề cho công tác triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của TP với mục tiêu quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành kế hoạch, chương trình đề ra. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, khối lượng công việc năm 2022 nói riêng và cả nhiệm kỳ của ngành quy hoạch, kiến trúc là rất lớn.

Do vậy để đạt được kết quả, Sở Quy hoạch- Kiến trúc tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc. Tăng cường tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tại các đô thị vệ tinh, khu chức năng, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt. Công bố công khai quy hoạch được duyệt để tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện.

Cùng đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo UBND TP xem xét, phê duyệt Kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP Hà Nội. Tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được UBND TP phê duyệt.

Hoàn thành một số quy hoạch xây dựng vùng huyện quan trọng. Đặc biệt, hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5), sông Đuống (R6).

Bên cạnh đó, hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành, đặc thù: Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt 3/5 đồ án quy hoạch các khu nhà ở xã hội tập trung còn lại. Hoàn thành phê duyệt một số đồ án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP. Lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954; tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền về việc xây dựng các Quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành quy hoạch, xây dựng... Tăng cường lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các khu dân cư làng xóm hiện có, cải tạo chỉnh trang, các khu vực hai bên tuyến đường giao thông. Tăng cường công tác thi tuyển ý tưởng quy hoạch, kiến trúc, thiết kế đô thị, đặc biệt tại khu vực các quận nội đô lịch sử. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch...