Năm học 2010-2011 tại Hà Nội: Gần 200.000 chỉ tiêu vào lớp 1 và lớp 6

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công tác tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS được thực hiện bằng phương thức xét tuyển.

KTĐT - Phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học vẫn thực hiện theo tuyến tuyển sinh căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh. Công tác tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS được thực hiện bằng phương thức xét tuyển.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2010 - 2011 sẽ có khoảng gần 200.000 chỉ tiêu vào lớp 1 và lớp 6. Theo đó, Hà Nội sẽ bảo đảm đáp ứng nhu cầu học cho 100% số học sinh trong độ tuổi đến trường.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, công tác tuyển sinh năm học 2010-2011 của Hà Nội vẫn theo chủ trương "ba tăng, ba giảm" là tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số HS trái tuyến, giảm số HS/lớp, giảm số lớp/trường đối với những trường có số lớp quá lớn.

Phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học vẫn thực hiện theo tuyến tuyển sinh căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh. Công tác tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS được thực hiện bằng phương thức xét tuyển.

Cụ thể, sẽ có hơn 110.000 học sinh được tuyển vào lớp 1, đạt 100% số trẻ trong độ tuổi; gần 80.000 học sinh vào lớp 6, đạt 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Thời gian tuyển sinh của các trường bắt đầu từ ngày 1/7/2010 đến ngày 15/7/2010. Sau ngày 15/7, nếu còn chỉ tiêu, trường được phép tuyển học sinh trái tuyến. Chậm nhất đến ngày 25/7/2010 các trường phải hoàn thành công tác tuyển sinh.