Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học

Chia sẻ

KTĐT - Hôm qua (10/8), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 4, để bàn nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm.

Đến dự và phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua với việc hoàn thành được khối lượng công việc lớn, có chất lượng. Trong đó, việc tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học" đã tập hợp được trí tuệ, tâm huyết của các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình, để có những kiến nghị với Đảng - Nhà nước về giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phê bình văn học, một trong những khâu rất quan trọng để tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, thời gian tới, Hội đồng cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, là: Tiếp tục hoàn thiện Đề án khoa học cấp Nhà nước "Xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam"; xây dựng chương trình tổng thể từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của Tạp chí Lý luận, Phê bình văn học; tổ chức thành công Hội thảo khoa học toàn quốc "Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử"; đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật...