Nâng cao chất lượng nhà tái định cư

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thực hiện bố trí quỹ nhà tái định cư theo quy định pháp luật; nâng cao chất lượng nhà tái định cư để xóa bỏ sự chênh lệch về chất lượng giữa nhà tái định cư và nhà thương mại.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Bộ Giao thông vận tải cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất cơ chế đầu tư theo hình thức BOT (Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao), BTO (Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh) và BT (Hợp đồng xây dựng - chuyển giao) đối với các dự án ngành giao thông vận tải; đồng thời nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên trách theo dõi và quản lý các dự án này.

Theo Phó Thủ tướng, các hình thức đầu tư trên là các hình thức đầu tư phù hợp với xu thế hiện nay. Bộ Giao thông vận tải cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện và có cơ chế hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải phải tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thiết kết, quản lý dự án và thi công công trình để nâng cao chất lượng dự án, công trình giao thông.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chỉ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, đánh giá cụ thể về suất đầu tư đối với các dự án giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2012.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần