Nâng cao hiểu biết để bảo vệ động vật hoang dã

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong 2 ngày 28, 29/11, tại Vườn quốc gia Tam Đảo, gần 30 nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí của trung ương, Hà Nội đã tham dự hội thảo tập huấn về vấn đề buôn bán động vật hoang dã.

KTĐT - Trong 2 ngày 28, 29/11, tại Vườn quốc gia Tam Đảo, gần 30 nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí của trung ương, Hà Nội đã tham dự hội thảo tập huấn về vấn đề buôn bán động vật hoang dã.

Chương trình do Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) khu vực Mê Công và tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á - Chương trình tiểu vùng Mê Công mở rộng (TSEA-GMP), mạng lưới chống tiêu thụ động vật hoang dã toàn cầu tổ chức.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án "Truyền thông nhằm thay đổi hành vi - Giảm tiêu thụ động thực vật hoang dã tại Hà Nội, Việt Nam" do Tổ chức DANIDA (Đan Mạch) tài trợ.