DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Nguyễn Vũ
21-01-2021 09:26
Kinhtedothi - Năm 2021, Hà Nội tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên. Trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, giải quyết tốt các vụ việc ngay từ cơ sở.
Không để phát sinh thành “điểm nóng”
Theo đánh giá của UBND TP về việc giải quyết KNTC năm vừa qua cho thấy, chất lượng giải quyết các vụ việc đã được nâng cao. Trong đó, TP đã yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường tiếp, đối thoại với công dân, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo… không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.

Thống kê cho thấy, năm 2020, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp thường xuyên 31.493 lượt công dân (tăng 6,4% so với năm 2019) đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 14.597 lượt công dân. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP đã tiếp, đối thoại với công dân, lắng nghe các đơn vị báo cáo để kịp thời giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp. Qua việc giải quyết KNTC đã trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, thu hồi kịp thời tiền, tài sản vi phạm cho Nhà nước.
 Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao đổi tại buổi tiếp công dân trên địa bàn.
Về việc tiếp nhận đơn thư, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp nhận và xử lý 41.318 đơn các loại (tăng 16,3%), gồm: 9.553 đơn khiếu nại; 6.718 đơn tố cáo và 25.047 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, GPMB, quản lý trật tự xây dựng, chế độ chính sách… Số đơn này đều đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để tăng cường hiệu quả giải quyết KNTC, TP đã tổ chức 11 lớp tập huấn, giới thiệu về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân cho hơn 2.458 lượt cán bộ, công chức. Đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC được triển khai với nhiều hình thức, như: mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật, các báo, trang thông tin nội bộ của các đơn vị và trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn...

Hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp

Để tạo ra những chuyển biến trong thực tế, các đơn vị cũng đã củng cố và kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành nên hạn chế để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Qua giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính Nhà nước của TP đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Từ kết quả đã có và xác định rõ tình hình thực tế, trong năm 2021, TP sẽ tập trung tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, giải quyết các vụ việc. Trong đó, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; phấn đấu tổ chức thực hiện đạt tỷ lệ trên 90% đối với các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo. Cùng với đó, tăng cường hoạt động của các tổ công tác để tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp nhằm đạt được mục tiêu giảm KNTC đông người, vượt cấp.

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được đặc biệt nhấn mạnh. Theo lãnh đạo TP, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền, chỉ đạo xác minh khách quan, đúng pháp luật; đồng thời làm rõ nguyên nhân phát sinh, kết luận rõ đúng, sai và đề ra phương án giải quyết có lý, có tình. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gắn với việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về những lĩnh vực thường phát sinh khiếu nại, tố cáo như giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng đất nông nghiệp... Nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC, nhất là giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Năm 2020, qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi 12m2 đất và 417 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước; trả lại cho công dân 302m2 đất và 31 triệu đồng; kiểm điểm trách nhiệm 32 tập thể, 27 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.