Nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở NN&PTNT vừa được UBND TP giao lập đề cương, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và đề án nhằm tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Các dự án bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất cho bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng; Tuyên truyền, tập huấn và xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phòng cháy chữa cháy rừng; đề án Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ phòng cháy, chữa cháy của TP, trong đó, có các nội dung liên quan đến xây dựng hệ thống, tổ chức lực lượng bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng của TP theo hướng phân cấp cho cơ sở...