Nâng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

Bài, ảnh: Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thành lập mới, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Liên minh HTX TP đã hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thành lập mới nhiều HTX. Ước đến hết tháng 6/2020, khu vực kinh tế tập thể sẽ có thêm 50 thành viên, trong đó có 26 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 24 HTX phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp. Qua đó, nâng tổng số HTX hiện có lên 2.132 HTX, góp phần tạo việc làm cho 567.242 thành viên.
 Hợp tác xã nông nghiệp Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) áp dụng cơ giới hóa trong chăm sóc khoai tây.
Cũng trong giai đoạn đầu năm 2020, có 30 tổ hợp tác đã được Liên minh HTX TP thành lập mới, nâng tổng số tổ hợp tác hiện có lên 1.496 tổ hợp tác, với tổng số 4.488 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, còn có 1 liên hiệp HTX được thành lập mới, nâng tổng số liên hiệp HTX thuộc TP Hà Nội quản lý lên con số 14.
Cùng với đẩy mạnh phát triển số lượng thành viên, Liên minh HTX TP đã xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên cho các HTX. Để hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là giai đoạn sau dịch Covid-19, Liên minh HTX TP đã hướng dẫn nhiều HTX lập hồ sơ vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX TP cũng tiến hành cho vay đối với 35 khách hàng, với tổng số vốn giải ngân khoảng 12 tỷ đồng.
Để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển năm 2020, Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Nguyễn Trung Thành cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP.
Điển hình là Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 69/KH-UBND của UBND TP triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể...
Đặc biệt, Liên minh HTX TP sẽ tư vấn hướng dẫn 50 HTX củng cố, phát triển HTX trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng 6 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, điển hình tiên tiến, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực theo mục tiêu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của TP Hà Nội.