Năng lực tưới, tiêu của hệ thống thuỷ lợi tăng thêm 20.000ha

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo của Bộ NN&PTNT mới công bố liên quan đến công tác thuỷ lợi năm 2019.

Theo đó, trong năm qua, đơn vị đã tập trung xây dựng 5 đề án lĩnh vực thủy lợi; xây dựng Chiến lược Thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và Thủy lợi.
Đã tổ chức công bố 5 quy hoạch thủy lợi: Lưu vực sông Đà - Thao; sông Cầu - Thương;  sông Đáy;  Lưu vực sông Hương - Ô Lâu; Lưu vực sông Ba. Thực hiện rà soát quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Gianh; Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng ĐBSCL. Đồng thời, báo cáo Chính phủ phương án Quy hoạch Hồ Núi Cốc trên lưu vực sông Cầu - Thương.
 Năng lực tưới, tiêu của hệ thống thuỷ lợi tăng lên đáng kể trong năm 2019 
Để đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, nguồn nước, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương điều tiết bổ sung nước từ các hồ chứa thuỷ điện cho sản xuất khoảng 546.000ha lúa Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. 3 đợt xả nước từ các hồ chứa thủy điện với tổng lượng nước điều tiết xả cả 3 đợt đạt 4,42 tỷ m 3 nước trong 16 ngày đã được thực hiện, ít hơn 2 ngày so với năm 2018 (18 ngày). Tổng lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện ở mức thấp, so với năm 2018 thấp hơn 1,32 tỷ m3.
Trước nhận định về Dự báo hạn hán, xâm nhập mặn sớm và sâu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ NN&PTNT đã tham mưu Bộ chỉ đạo, khuyến cáo  các địa phương xem xét dịch chuyển lịch thời vụ Đông Xuân sớm hơn khoảng gần 1 tháng so với trung bình nhiều năm để tránh thời điểm mặn căng thẳng nhất.
Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2019 (Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019); tập trung xử lý cấp bách 84 hồ chứa được hỗ trợ theo Quyết định số 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018.
Tập trung giám sát nguồn và chất lượng nước tại 9 hệ thống công trình thủy lợi; thực hiện dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên 19 lưu vực/vùng phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Bộ NN&PTNT cũng đã hướng dẫn địa phương củng cố, hoàn thiện, phát triển tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Đến nay, cả nước có trên 16.800 tổ chức thủy lợi cơ sở.
Nhờ đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa các công trình vào sử dụng, đến hết năm 2019, tổng diện tích lúa được tưới 7,202/7,524 triệu ha. Năng lực tưới của hệ thống thủy lợi đã tăng thêm khoảng 10.000ha, năng lực tiêu cũng tăng thêm khoảng 10.000ha.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần