Năng suất lúa mùa huyện Chương Mỹ đạt 62 tạ/ha

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/9, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức thăm đồng, đánh giá năng suất, sản lượng lúa và cây trồng vụ mùa năm 2015.

 
Kiểm tra, đánh giá năng suất lúa tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ.
Kiểm tra, đánh giá năng suất lúa tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ.
Đoàn đã đi thăm đồng ở các xã Quảng Bị, Thượng Vực, Đồng Phú, Hồng Phong và Trần Phú. Đây là các xã áp dụng mô hình sản xuất với nhiều giống lúa chất lượng cao như Hoa khôi, Thiên ưu...

Qua đó đánh giá bước đầu, đạt năng suất bình quân lúa đạt 62 tạ/ha, sản lượng thóc đạt 57.785 tấn. Trong đó diện tích lúa lai chiếm 21% trong tổng số 9.314ha lúa, đạt năng suất cao nhất 68 tạ/ha. Tiếp đó là lúa Thiên ưu chiếm 26,8%, đạt năng suất 62 tạ/ha. Lúa thuần đạt 61 tạ/ha. Lúa thơm đạt 57 tạ/ha và lúa nếp đạt 56 tạ/ha.

 Đối với cây màu vụ mùa có tổng diện tích 1.113ha. Trong đó cây ngô có 475 ha, năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha, sản lượng đạt 2.755 tấn. Khoai lang 71 ha, năng suất bình quân đạt 84 tạ/ha, sản lượng đạt 596 tấn. Cây đậu tương có 51ha, năng suất bình quân đạt 19 tạ/ha, sản lượng đạt 97 tấn. Diện tích cây lạc có 100ha, năng suất bình quân đạt 29 tạ/ha, sản lượng đạt 290 tấn. Để phòng tránh ảnh hưởng của mưa bão, hiện nay, các xã viên huyện Chương Mỹ đã xuống đồng thu hoạch lúa trà sớm và cây trồng vụ mùa để đảm bảo năng suất cây trồng và triển khai trồng cây vụ đông kịp thời vụ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần