Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia đạt 1,3 triệu giao dịch/ngày

Hà Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong tháng 5/2022 có trên 32,8 triệu giao dịch thực hiện qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP - National Data Exchange Platform), tăng 28 lần so với cùng kỳ tháng 5/2021. Như vậy, tính trung bình trong tháng 5, mỗi ngày có khoảng 1,3 triệu giao dịch thực hiện thông qua nền tảng này.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thực hiện 1,3 triệu giao dịch/ngày.
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thực hiện 1,3 triệu giao dịch/ngày.

Tính chung tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP từ khi khai trương (ngày 30/10/2020) đến cuối tháng 5/2022 là 440,8 triệu giao dịch (năm 2021, đã có 180,9 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP).

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Hiện nền tảng này đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, đơn vị; trong đó, có 85 nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, ngành, địa phương (LGSP); 10 cơ sở dữ liệu và 11 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương.

Cũng theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, với mỗi giao dịch qua nền tảng NDXP, người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp, kê khai thông tin nhiều lần; giúp công chức, viên chức, người lao động không phải nhập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu trên nhiều phần mềm khác nhau; giúp lãnh đạo có thông tin tổng hợp, thống nhất, tin cậy để có quyết định kịp thời, hiệu quả; giúp tăng cường sử dụng lại dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí.

Do vậy, ước tính, mỗi giao dịch qua NDXP giúp tiết tiệm 3 nghìn đồng cho xã hội (chi phí di chuyển đến - về chỗ chứng thực giấy tờ bản giấy, chi phí chứng thực giấy tờ, thời gian chờ, chi phí xử lý của công chức; chưa kể chi phí cơ hội, chi phí lưu trữ giấy tờ bản giấy...). Năm 2021, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua NDXP góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho xã hội.

NDXP có chủ đầu tư là Cục Tin học hóa đặt mục tiêu kết nối 100 cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin, dịch vụ dùng chung quốc gia đã sẵn sàng, các hệ thống của khu vực tư đã sẵn sàng phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ, tiện ích trong nền kinh tế số, xã hội số. Tổng giao dịch thực hiện qua nền tảng đến năm 2025 đạt tối thiểu 150 triệu giao dịch.

Nền tảng NDXP là 1 trong 35 nền tảng số quốc gia được ưu tiên tập trung phát triển phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Có cơ quan chủ quản là Bộ TT&TT, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được xây dựng, phát triển phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức.