Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống

Thiên Tú
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 23/12, Đảng ủy Khối các cơ quan TP tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư 4 khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu hệ thống chính trị an ninh, quốc phòng TP quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường, nâng cao chất lượng lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017…
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một Nghị quyết rất quan trọng. Bởi Nghị quyết vừa đề cập đến một vấn đề cơ bản, vừa cấp bách được đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân đặc biệt quan tâm và đặt nhiều niềm tin Nghị quyết sớm đi vào thực tế cuộc sống. Điểm mới trong Nghị quyết này là chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”. Đồng thời nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó.

Bên cạnh đó, Nghị quyết về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới và Đảng ta đang tiến hành trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là các chủ trương, chính sách, biện pháp cần thiết để phát huy vai trò của khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng lao động, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng, với việc TP xác định năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính” cho thấy, mặc dù chúng ta đã làm được rất nhiều, cố gắng rất nhiều nhưng với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ và xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ, công chức Thủ đô thân thiện, chuyên nghiệp là câu chuyện không hề dễ dàng. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP đề nghị, việc học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 phải được thực hiện nghiêm túc gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, kiên quyết chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài mà cán bộ, đảng viên quan tâm.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan TP đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời triển khai kế hoạch học tập trong toàn Đảng bộ Khối.