Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn thêm 10%

Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 10%, theo phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

 Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35.977 tỷ đồng lên 39.575 tỷ đồng
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35.977 tỷ đồng lên 39.575 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Vietcombank đã được Đại hội đồng cổ đông của Vietcombank thông qua tại Nghị quyết số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017, và Hội đồng quản trị Vietcombank phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-VCB-HĐQT ngày 5/2/2018.
"Vietcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Vietcombank trình Thống đốc NHNN hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động", văn bản của NHNN cho hay.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Văn bản lưu ý thêm, trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Vietcombank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý. Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, Vietcombank sẽ phát hành thêm cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ với quy mô tương đương 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần