Ngân hàng sẽ dùng sinh trắc học để bảo mật?

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Phương pháp xác thực bảo mật bằng vân tay, mống mắt, khuôn mặt... có thể sẽ được các ngân hàng sử dụng cho các giao dịch lớn.rn

Đây là một trong những yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường an ninh, bảo mật trong hoạt động trung gian thanh toán. Những phương pháp bảo mật tiên tiến này sẽ được dành cho khách hàng có giao dịch lớn.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiên cứu, áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến gồm xác thực sinh trắc học như sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, mống mắt, khuôn mặt... để nhận diện. Hoặc khóa công khai PKI, cơ chế để cho một bên thứ ba cung cấp và xác thực định danh các bên tham gia vào quá trình trao đổi thông tin ...

 Ảnh minh họa
Đồng thời các ngân hàng cần nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để chủ động nhận diện, cảnh báo kịp thời các nguy cơ mất an ninh, an toàn cho khách hàng. Xây dựng và diễn tập các kịch bản ứng phó với các sự cố mất an toàn thông tin.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và việc tổ chức thực hiện các quy định đã ban hành, các dịch vụ phụ trợ liên quan như tổng đài hỗ trợ trực tuyến, giải quyết các khiếu nại… đảm bảo thuân thủ các quy định. Đối với các hạng mục còn chưa hoàn toàn tuân thủ các quy định, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đề xuất lộ trình triển khai, khắc phục hoàn thành trong năm 2016.

Các tổ chức tín dụng cũng phải rà soát, sửa đổi nội dung các loại hợp đồng cung ứng dịch vụ đảm bảo quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và thời hạn trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin tra soát, khiếu nại của khách hàng; trách nhiệm, phương án đền bù thiệt hại đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong hoạt động trung gian thanh toán.

Bên cạnh đó cần thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nghiệp vụ trong hoạt động trung gian thanh toán; không được cắt giảm các công đoạn trong quy trình nghiệp vụ; thường xuyên đánh giá, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động trung gian thanh toán diễn ra được an toàn, thông suốt.

Các tổ chức tín dụng phải đánh giá, phân loại các loại rủi ro trong hoạt động trung gian thanh toán và triển khai các giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước lưu ý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần