Ngành khoa học và công nghệ Hà Nội tạo lập vị thế dẫn đầu cả nước

Nguyễn Nga - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, Sở KH&CN Hà Nội kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành KH&CN Thủ đô (1962 - 2022). Tới dự có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, cùng các sở, ban, ngành, quận huyện trên địa bàn TP…

Ngành khoa học và công nghệ Hà Nội tạo lập vị thế dẫn đầu cả nước - Ảnh 1

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

60 năm sáng tạo, cống hiến

Ôn lại những thành tựu của ngành KH&CN Thủ đô trong suốt chặng đường 60 năm qua, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trong điều kiện đất nước và Thủ đô còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền TP, Bộ KH&CN, ngành KH&CN Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ, đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, củng cố quốc phòng và an ninh, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Trong đó, bài học kinh nghiệm và giá trị tinh thần cốt lõi chính là vai trò và sứ mệnh của KH&CN được xác định rõ trong các chủ trương và thể chế hóa, trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh. KH&CN phải thực sự được chú trọng, thực sự là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp; phải được tiến hành đồng bộ; phải coi kết quả đóng góp của KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh là thước đo hiệu quả của hoạt động KH&CN.

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm gian hàng trưng bày sản phẩm KH&CN tiêu biểu Thủ đô
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm gian hàng trưng bày sản phẩm KH&CN tiêu biểu Thủ đô

Giá trị to lớn mà các nhà khoa học tiền bối để lại cho thế hệ ngày nay là bài học về khát vọng sáng tạo, cống hiến, phụng sự Thủ đô, phụng sự đất nước bằng KH&CN và nỗ lực phi thường để đạt được khát vọng đó.

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2030 Thủ đô Hà Nội là TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là TP kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Bộ Chính trị cũng yêu cầu Hà Nội lấy KH&CN cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, Sở KH&CN Hà Nội sẽ tập trung tham mưu UBND TP triển khai các nhiệm vụ về KH&CN và đổi mới sáng tạo, trọng tâm trước mắt là tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình số 07 của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025”; tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo TP Hà Nội đến năm 2030; triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường KH&CN TP Hà Nội đến năm 2030, Đề án xây dựng và vận hành Sàn giao dịch công nghệ TP, Đề án Vườn ươm công nghệ và DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tham mưu, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô…

Sở KH&CN Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ KH&CN 
Sở KH&CN Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ KH&CN 

Tạo lập vị thế dẫn đầu cả nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang biểu dương và ghi nhận các thành tích đạt được trong thời gian qua của ngành KH&CN Thủ đô, đặc biệt là Sở KH&CN Hà Nội. Ngành KH&CN của Thủ đô đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động, phát huy tốt các nguồn lực để tạo lập vị thế dẫn đầu trong 63 tỉnh/thành phố, khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là trung tâm, động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Nhiều tập thể, cá nhân của Sở KH&CN Hà Nội nhận Bằng khen, giấy khen
Nhiều tập thể, cá nhân của Sở KH&CN Hà Nội nhận Bằng khen, giấy khen

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đề nghị, ngành KH&CN Thủ đô cùng các cấp, ngành TP tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có tính đột phá, chủ động đề xuất với Bộ KH&CN các chính sách liên quan các bộ, ngành ở Trung ương cần phải xem xét ban hành hoặc các chính sách của địa phương mà cần có sự hỗ trợ của Bộ KH&CN.

Bên cạnh đó, tham mưu cho lãnh đạo TP chỉ đạo tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện các luật: Luật KH&CN, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Luật Năng lượng nguyên tử. Đồng thời đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung các luật trên cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Cùng với đó, tổ chức triển khai Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030; các chương trình KH&CN cấp quốc gia để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Lãnh đạo TP cùng các sở ngành cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm KH&CN tiêu biểu của Thủ đô 
Lãnh đạo TP cùng các sở ngành cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm KH&CN tiêu biểu của Thủ đô 

Đánh giá cao những thành tựu của ngành KH&CN Thủ đô trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng ghi nhận nỗ lực vượt khó, chủ động sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn và phục vụ thực tiễn là những gì mà những người làm KH&CN TP Hà Nội đã thực hiện suốt 60 năm qua. Thời cơ mới, vận hội mới đang đến, cùng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của Bộ KH&CN, Đảng bộ, chính quyền Thủ đô, sự chung sức chung lòng của Nhân dân và sự nỗ lực của những người làm công tác KH&CN TP chắc chắn sẽ tạo lập nên những bước tiến mới, thành công mới và vị thế mới, góp phần để Thủ đô Hà Nội giữ vững vai trò là đầu tàu của cả nước trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng giao nhiệm vụ cho Sở KH&CN Hà Nội là nòng cốt, phối hợp cùng các sở, ban ngành, quyết tâm thực hiện để Hà Nội tiếp tục là 1 trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về ươm tạo và phát triển doanh nghiệp KH&CN; phấn đấu đến năm 2025, Hà Nội có tối thiểu 200 doanh nghiệp KH&CN được chứng nhận, trong số đó tối thiểu 10 doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực. DN có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%; Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 30% và đến năm 2030, có ít nhất 50% số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đưa công cụ sở hữu trí tuệ vào chiến lược sản xuất kinh doanh. Tối thiểu 40% sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Với những thành tích đã đạt được, ngành KH&CN Thủ đô đã vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; cờ thi đua xuất sắc của UBND TP; cờ thi đua xuất sắc của Bộ KH&CN cùng nhiều bằng khen khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần