Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn:

Ngành nội vụ tiếp tục đánh giá kỹ hiệu quả công tác phân cấp, ủy quyền

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, lãnh đạo TP đánh giá cao những cố gắng và đóng góp của ngành nội vụ Thủ đô năm qua đóng góp vào thành tích chung của TP, đặc biệt là về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính.

Sáng nay, 4/1, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ TP Hà Nội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ Hà Nội

Tại đây, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Chí Đoàn thay mặt lãnh đạo Sở cho hay, trong năm qua, dù vẫn chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, song với sự chủ động, bám sát hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) toàn ngành, ngành nội vụ TP Hà Nội đã tham mưu được nhiều nội dung trọng tâm liên quan lĩnh vực nội vụ, tiếp tục củng cố uy tín và vị thế của ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội

Đó là, ngành đã tập trung tham mưu, rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP;  triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)...

 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngành cũng tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua khen thưởng; thông qua các phong trào xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thi đua lao động. Công tác tôn giáo tín ngưỡng kịp thời tham mưu TP giải quyết các vụ việc nóng, nhạy cảm trong lĩnh vực quản lý; tham mưu triển khai đúng tiến độ, theo kế hoạch các nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư-lưu trữ...

Thắng thắn nêu ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, ngành nội vụ TP xác định năm 2023 sẽ tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và phương châm hành động của Bộ Nội vụ “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, với 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Các tập thể được nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND TP 
Các tập thể được nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND TP 

Trong đó, sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên công tác xây dựng và hoàn thiện các quy định, chính sách, văn bản hướng dẫn chuyên môn thuộc lĩnh vực nội vụ để đáp ứng yêu cầu quản lý; rà soát, đôn đốc, thực hiện quyết liệt việc phân cấp, ủy quyền giữa TP với các sở, ban, ngành và UBND các cấp nhằm khơi thông điểm nghẽn, rút ngắn thời gian giải quyết, phát huy tính năng động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm tinh gọn đầu mối bên trong gắn với thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ sử dụng biên chế trong các cơ quan, đơn vị để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện và sơ kết việc thí điểm chính quyền đô thị tại TP Hà Nội và các mô hình Đội quản lý TTXD trực thuộc thuộc UBND cấp huyện...

Cũng tại chương trình, Sở Nội vụ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, thị xã, đơn vị về những công việc cần tập trung thực hiện tốt trong các lĩnh vực thuộc ngành năm 2023.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen của UBND TP và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen của UBND TP và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể

Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân ngành nội vụ Thủ đô có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn và lãnh đạo Sở Nội vụ đã trân trọng trao các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Sở Nội vụ cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

Trong đó, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ Hà Nội và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội, do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017-2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng; trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND TP cho 9 tập thể, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 7 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 3 tập thể và 9 cá nhân vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các 9 cá nhân 
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các 9 cá nhân 

Cũng nhân dịp này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành quyết định tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 18 cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, phòng nội vụ quận, huyện, thị xã, đơn vị, DN, các tổ chức hội đoàn thể thuộc TP vì thành tích trong công tác năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, năm qua, ngành nội vụ TP đã làm tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và cải cách hành chính. 9 nhóm nhiệm vụ công tác của ngành đã được thực hiện toàn diện, cơ bản hoàn thành tốt, trong đó 6 nhóm nhiệm vụ có thể coi là điểm nhấn, đạt nhiều kết quả cao.

Đáng chú ý, công tác tổ chức sắp xếp bộ máy rất phức tạp, cần sự thận trọng khách quan rất lớn, song đã được ngành nội vụ tham mưu TP tổ chức quyết liệt, bài bản, tránh chồng chéo, trùng lắp. Với những tồn tại trong công tác tuyển dụng do lịch sử khách quan để lại, năm vừa qua đã được ngành tham mưu TP tổ chức thực hiện vừa nghiêm túc vừa đảm bảo tính nhân văn. Công tác đào tạo bồi dưỡng cũng có nhiều đổi mới...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu trao Giấy khen của Sở Nội vụ  cho các tập thể
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu trao Giấy khen của Sở Nội vụ  cho các tập thể

Nhấn mạnh TP còn nhiều việc phải làm liên quan tổ chức bộ máy, đồng thời khắc phục một số hạn chế về tiến độ giải quyết công việc còn có lúc có nơi chưa đạt yêu cầu do trách nhiệm của CBCC cũng như quy trình còn phức tạp, nhiều tầng nấc..., Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị: Thời gian tới, ngành nội vụ Thủ đô cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC TP, trong đó Văn phòng Sở Nội vụ thông qua Ban Chỉ đạo của TP tập trung tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT cho đội ngũ CBCCVC.

Lưu ý công tác phân cấp, ủy quyền giữa TP với các sở, ban, ngành và UBND các cấp cần đặt mục tiêu cuối cùng là công việc được giải quyết nhanh gọn nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng đề nghị từ Sở đến các quận, huyện cần rà soát số lượng TTHC đã được phân cấp ủy quyền về cấp huyện, trình độ CBCC được ủy quyền đã đáp ứng yêu cầu công việc chưa...

"Ngành cần chú trọng rà soát đánh giá kỹ hiệu quả công tác phân cấp, ủy quyền của TP trong năm nay, để việc thực hiện thật sự đạt chất lượng, tránh cho cán bộ cấp dưới bị quá tải“- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nêu rõ.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà khẳng định, lãnh đạo Sở sẽ tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo để cụ thể hóa trong chương tình công tác năm 2023 của toàn ngành. Từ đó, Giám đốc Sở yêu cầu toàn ngành nội vụ TP nỗ lực phát huy các thành tích đạt được của năm 2022, bám sát chủ đề công tác của TP và phương châm hành động của Bộ Nội vụ năm 2023, quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của năm 2023.