Ngành Nội vụ triển khai công tác năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội vụ năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt, cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, năm 2013, ngành Nội vụ cùng các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức như: Xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức; xây dựng, sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; thí điểm thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp sở; ứng dựng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức... Cùng với đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Năm qua, Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc xác định Chỉ số  CCHC và xếp hạng 19 bộ, cơ quan ngang bộ, 63  UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ theo qui định. Đến nay, có 28 tỉnh, TP đã ban hành bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC để đánh giá kết quả triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc.
Ngành Nội vụ triển khai công tác năm 2014 - Ảnh 1
 Tại TP Hà Nội, đã lựa chọn làm điểm tại 4 đơn vị, trong đó  xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngành công chức tại sở Nội vụ (47 vị trí), Sở Tài nguyên Môi trường (44 vị trí) và quận Long Biên (66 vị trí), huyện Đan Phượng (71 vị trí).

Theo ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ TP, đây là vấn đề khó, như việc kê khai chi tiết công việc của cán bộ, công chức cả tính chất lẫn khối lượng công việc. Để khắc phục, TP kiến nghị, kiến nghị Bộ Nội vụ năm 2014, cho phép chỉ tiến hành kê khai phụ lục 1B thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ giống như quy định tại Thông tư số 14/2012/TT0BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, việc quy định chi tiết, áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng cán bộ và các chính sách đối với người có tài năng chưa kịp thời; chưa thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy...; công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch, quản lý hội chưa được thường xuyên và chú trọng. Việc quản lý số lượng viên chức sự nghiệp và việc thành lập mới các tổ chức sự nghiệp ở nhiều ngành và địa phương chưa tốt...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh, trong thời gian qua, ngành Nội vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao thực hiện nhiều đề án, dự án quan trọng, chính vì thế toàn ngành cần phải đẩy mạnh thực hiện để bảo đảm tiến độ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, ngành nội vụ tiếp tục thực hiện nghiên cứu, xây dựng, có chất lượng các vản bản Chính phủ, Thủ tướng giao; quán triệt và tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện đầy đủ các chủ trương trong chiến lược cải cách hành chính; tăng cường công tác thông tin về cải cách hành chính và triển khai đo lường sự hài lòng của người dân. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; tập trung xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức từ trung ương đến địa phương, đi liền với xây dựng quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng quản lý công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cũng đề nghị ngành nội vụ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.