Ngành Thuế: Đảm bảo số thu nội địa vượt tối thiểu 8%

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 26/2, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với 63 tỉnh, thành về tổng kết công tác thuế năm 2015, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2016.

Năm 2015, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng, thu ngân sách vượt mục tiêu đề ra; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều biến chuyển tích cực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kết quả thu năm 2015 do cơ quan thuế quản lý đạt 806.378 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán (tương ứng vượt 74.778 tỷ đồng), bằng 117,7% so với thực hiện năm 2014. 

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 67.510 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán (tương ứng hụt 25.490 tỷ đồng); Thu nội địa đạt 738.868 tỷ đồng, bằng 115,7% dự toán (tương ứng vượt 100.268 tỷ đồng), tăng 26,2% so với thực hiện năm 2014…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế để nhanh chóng đưa các nội dung cải cách thủ tục hành chính thuế đi vào cuộc sống. Kết quả sau khi rà soát đối với 70 quy trình, quy chế, đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung đối với 44 quy trình, quy chế; Cắt giảm 63 TTHC, đơn giản hoá 50 TTHC, như vậy sau khi rà soát, đến thời điểm báo cáo, lĩnh vực thuế còn 385 TTHC. 

Tính đến 31/12/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 98,95% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế; nhiều Cục Thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%. 

Đồng thời, đã ký kết thoả thuận với 45 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước, tính đến ngày 31/12/2015 đã có hơn 95,3% doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử với số tiền đã nộp vào NSNN trong năm 2015 là gần 155.000 tỷ đồng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế, thông qua việc nâng cấp và triển khai các ứng dụng quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế đáp ứng yêu cầu xử lý quyết toán thuế năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc theo quy định tại các thông tư mới ban hành liên quan đến thuế TNCN; Thực hiện tốt công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn; Duy trì và đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác về thuế với cơ quan thuế các nước và tổ chức quốc tế…

Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác thuế năm 2016, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm là, thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, đảm bảo số thu nội địa không kể dầu thô vượt tối thiểu 8% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao (dự toán pháp lệnh năm 2016 là 809.500 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 54.500 tỷ đồng; thu nội địa là 755.000 tỷ đồng). 

Hai là, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Ba là, Rà soát để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của doanh nghiệp. Bốn là, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Năm là, tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp…

Sau khi nghe báo cáo và nghe đại diện cục thuế các tỉnh, thành với những kiến nghị đóng góp rất thực tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đồng tình với báo cáo tổng kết và những ý kiến của Cục thuế các tỉnh, thành và cho biết nhiệm vụ công tác thuế năm 2016 là rất nặng nề, đây là năm đầu tiên, là cơ sở để tạo đà cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch cải cách hệ thống thuế 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của toàn ngành. 

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị các cục thuế, chi cục thuế cũng như hơn 4 vạn cán bộ, công chức thuế cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2016 tạo nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là động lực góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng .