Ngày 1/1/2012, thị trường phát điện cạnh tranh chưa thể vận hành

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ để đến cuối tháng 2/2012 sẽ kiểm điểm lại, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ quyết định thời điểm đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh chính thức.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, thị trường phát điện cạnh tranh có thể được xem xét vận hành thí điểm vào cuối tháng 2 năm sau thay vì 1/1/2011 như dự kiến ban đầu.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển thị trường phát điện cạnh tranh. Phó thủ tướng cho rằng, ngày 1/1/2012, thị trường phát điện cạnh tranh chính thức chưa thể vận hành vì thời gian cho thử nghiệm toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin chưa đảm bảo; việc chuyển đổi hợp đồng mua bán điện cũng còn nhiều vướng mắc.

Do vậy, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ để đến cuối tháng 2/2012 sẽ kiểm điểm lại, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ quyết định thời điểm đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh chính thức.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn tổ máy, xác định giá trị nước của các nhà máy thủy điện, tính toán bù giá công suất... sửa đổi, điều chỉnh quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, ban hành trước 31/12. Các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các văn bản pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực cần hoàn thành trước ngày 31/1/2012

Bộ Tài chính xây dựng cơ chế điều hành quỹ bình ổn giá điện, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng, điều hành quỹ bình ổn xăng dầu...

Bộ Công Thương phối hợp với tư vấn có báo cáo đánh giá toàn diện về hoạt động của thị trường phát điện thí điểm trước ngày 31/1/2012. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án điều tiết khí năm 2012, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn khí, trường hợp không đủ khí, ưu tiên sử dụng khí cho sản xuất điện.

Thị trường điện Việt Nam sẽ được hình thành và phát triển theo 3 cấp độ. Thị trường phát điện cạnh tranh (2005-2014), thị trường bán buôn cạnh tranh (2015-2022) và thị trường bán lẻ cạnh tranh (sau 2022).