Ngày 14/11 là Ngày Truyền thống ngành NN&PTNT

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 14/11 hằng năm là "Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam".

Cách đây 70 năm, ngày 14/11/1945 là ngày thành lập Bộ Canh nông. Đây có thể được xem là ngày hoạt động chính thức đầu tiên của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 14/11 là Ngày Truyền thống ngành NN&PTNT - Ảnh 1
Việc lấy ngày 14/11 hằng năm là ngày truyền thống của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhằm khẳng định vai trò của sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển đất nước – từ thời kháng chiến kiến quốc đến giai đoạn thống nhất đất nước và đổi mới hiện nay; đặc biệt là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đây cũng là dấu mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiều thế hệ đã góp sức xây dựng và phát triển Ngành; đồng thời, khuyến khích, động viên và tạo phong trào thi đua trong toàn Ngành để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức; giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần