Ngày 21/3, khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có thông báo tới các Trưởng đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội, ĐB Quốc hội về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII, khai mạc vào ngày 21/3/2016 và dự kiến bế mạc vào ngày 14/4/2016.

Nội dung và chương trình làm việc của Kỳ họp cũng đã được gửi để xin ý kiến ĐB Quốc hội. Trong đó, đáng lưu ý là sau khi xem xét tiến độ, nội dung chuẩn bị dự án Luật Biểu tình, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đề nghị các ĐB Quốc hội cho phép chưa trình Dự án Luật Biểu tình tại kỳ họp này để các đơn vị chức năng có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.

UBTV Quốc hội đề nghị các ĐB, các đoàn ĐB Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định và gửi báo cáo về UBTV Quốc hội qua Ban Dân nguyện và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trước ngày 12/3/2016 để tổng hợp, chuẩn bị báo cáo bảo đảm chất lượng, kịp trình Quốc hội tại phiên khai mạc.

Trước đó, bế mạc Phiên họp thứ 45 UBTV Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại Kỳ họp 11, Quốc hội sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Xây dựng pháp luật; phương hướng phát triển kinh tế - xã hội; tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XIII và công tác nhân sự. Đối với công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp, xây dựng chương trình làm việc cụ thể, chi tiết, phù hợp... Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi)...