Ngày chuyển đổi số quốc gia 2022: Phát động sáng kiến thiết thực cho người dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Ngày 16/6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định 505 ngày 22/4 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Ngày chuyển đổi số quốc gia 2022: Phát động sáng kiến thiết thực cho người dân
Ngày chuyển đổi số quốc gia 2022: Phát động sáng kiến thiết thực cho người dân

Theo Bộ TT&TT, các hoạt động chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 hàng năm mang tinh thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức.

Với năm 2022, Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay có chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Bộ TT&TT đã đưa ra kế hoạch cụ thể triển khai Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022, bao gồm các hoạt động do Bộ TT&TT chủ trì triển khai; các bộ, ngành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, địa phương, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp chủ trì triển khai; các hoạt động cộng đồng và truyền thông.

Trong đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 do Bộ TT&TT chủ trì đã được xác định và phân công cụ thể, chi tiết. Đơn cử như, Vụ Bưu chính được giao chủ trì, phối hợp với các sàn thương mại điện tử Postmart, Vỏ sò phát động sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại hai sàn điện tử này trong thời gian từ ngày 1/10 đến 10/10 hoặc trong toàn bộ tháng 10.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia chủ trì, thúc đẩy cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số có chính sách thúc đẩy khách hàng đăng ký dịch vụ chứng thực chữ ký số trong thời gian gian từ ngày 1/10 đến 10/10 hoặc trong toàn bộ tháng 10; Báo điện tử VietNamNet chủ trì tối thiểu một sáng kiến hoạt động cộng đồng phù hợp với tinh thần Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trong thời gian từ ngày 1/10 đến 10/10…

Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch có trách nhiệm triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hội, hiệp hội nghề nghiệp; doanh nghiệp công nghệ số tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên cơ sở tham khảo kế hoạch.

Trước đó, tại Quyết định 505 ngày 22/4, Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.