Ngày làm việc sôi nổi với 10 cuộc họp trong khuôn khổ SOM 1 APEC 2017

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Ngày 19/2, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ Nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, tiếp tục với các hoạt động của 10 nhóm công tác và tiểu ban APEC trên các lĩnh vực tương ứng.

Đây là một trong những ngày hoạt động sôi nổi nhất trong dịp hội nghị này và các cuộc họp liên quan của Năm APEC 2017 diễn ra tại TP biển Nha Trang, từ ngày 18/2 - 3/3.
Đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng.
Các vấn đề được đưa ra bàn thảo bao gồm: Ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG), Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG), Nhóm chuyên gia về chống khai thác gỗ trái phép và thương mại liên quan (EGILAT), Nhóm chuyên gia về sở hữu trí tuệ (IPEG), Di chuyển doanh nhân (BMG), Đối thoại hóa chất (CD), Diễn đàn khoa học đời sống và đổi mới (LSIF), Đối tác chính sách về khoa học, công nghệ và sáng tạo (PPSTI), Tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC).
Sau hai ngày làm việc, cuộc họp của các nhóm về ứng phó với tình trạng khẩn cấp, chuyên gia về sở hữu trí tuệ, đối tác chính sách về khoa học, công nghệ và sáng tạo và đối thoại hóa chất đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả thiết thực.
Qua đó, các nhóm đã nhất trí về một số nội dung then chốt để chuẩn bị đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu, sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào tháng 8/2017; xây dựng chiến lược đáp ứng nhu cầu sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực chống chịu thiên tai, tăng cường hợp tác giữa nhà sản xuất và chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng an toàn hoá chất, tạo dựng môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết của khu vực.
Trong khi đó, tại các cuộc họp về phát triển nguồn nhân lực, chống tham nhũng và minh bạch hóa, cuộc họp của nhóm chuyên gia về chống khai thác gỗ trái phép và thương mại liên quan, các đại biểu tiếp tục trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác APEC trên các lĩnh vực di chuyển của người lao động, tăng cường sự tham gia của người dân vào chống tham nhũng, bảo đảm thương mại hợp pháp của các sản phẩm gỗ… và đã thống nhất các ưu tiên hợp tác của các nhóm trong năm 2017. Riêng Nhóm di chuyển doanh nhân đã dành thời gian cho trao đổi song phương giữa các thành viên.
Cũng trong ngày 19/2, các hoạt động của Tiểu ban Tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) đã được khởi động; Ủy ban chỉ đạo về hài hòa hóa quy định thủ tục của Diễn đàn khoa học đời sống và đổi mới (LSIF) cũng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
Với vai trò chủ nhà, đoàn Việt Nam tiếp tục tham gia và đóng góp chủ động và tích cực vào các nội dung thảo luận chung.
Các bộ, cơ quan Việt Nam cũng trình bày các sáng kiến về chính sách đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thực thi chính sách, đối thoại về chống tham nhũng và gian lận thương mại...