Nghệ An: Khẩn trương cấp phát gạo cho người dân trước Tết

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc phân bổ gạo cứu đói để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, 11 huyện trên địa bàn tỉnh sẽ được phân bổ gần 1.326 tấn gạo để cấp phát cho người dân bị thiếu lương thực dịp Tết.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện đảm bảo chất lượng, kịp thời. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện hoàn thành việc cấp phát gạo cho người dân trước ngày 19/1 (tức 28 Tết).

Giao Chủ tịch UBND các huyện tổ chức tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh để kịp thời cấp phát cho nhân dân bị thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo danh sách đã được phê duyệt, đảm bảo kịp thời và đúng định mức theo quy định.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp phát gạo cho các hộ gia đình được hỗ trợ gạo tại các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; việc cấp phát gạo cho nhân dân hoàn thành trước ngày 19/1/2023 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển kịp thời gạo cứu đói cho nhân dân từ trung tâm huyện, thị đến trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng núi cao; tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thị nhận gạo hỗ trợ người dân phải cấp phát xong trước ngày 28 Tết âm lịch 
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thị nhận gạo hỗ trợ người dân phải cấp phát xong trước ngày 28 Tết âm lịch 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện trong việc cấp phát gạo cho nhân dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cứu đói cho nhân dân.

Trong số 11 huyện, địa phương được cấp gạo có huyện Hưng Nguyên với hơn 3,1 tấn; Tân Kỳ với 4,6 tấn; Nghi Lộc với 7,8 tấn; Anh Sơn gần 25 tấn; Quỳ Hợp gần 75 tấn; Thanh Chương hơn 81 tấn; huyện Kỳ Sơn được phân bổ hơn 372 tấn; huyện Quỳ Châu nhận hơn 224 tấn; huyện Quế Phong được cấp gần 212 tấn; huyện Tương Dương được cấp 210 tấn; huyện Con Cuông 110 tấn.

Trước đó, tại Quyết định số 16/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.325,955 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cho Nhân dân không bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân 5 tỉnh: Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Nghệ An chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.